เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควันไฟป้องกันไฟไหม้ ติดไว้ในบ้าน ห้องครัว หรือส่วนที่อาจเกิดอ้คคีภ้ย เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนให้คนในบ้านได้ยิน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่คนในบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตรวจจับควัน เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ เครื่องเตือนไฟไหม้ มีรีเลย์เอาท์พุท Smoke Detector Fire Alarm Smoke Sesor

เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector
สัญญาณเตือนไฟไหม้ – สีขาว
*****เครื่องตรวจจับควัน*****
เซ็นเซอร์ Smoke Heat | อุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุไฟไหม้‎
อุปกรณ์ตรวจจับควัน Wireless Smoke Detector Fire Alarm
เครื่องตรวจจับควัน
เครื่องตรวจควัน
เครื่องจับควัน
เครื่องตรวจจับควัน เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟ เครื่องเตือนไฟไหม้ มีรีเลย์เอาท์พุท
Smoke Detector Fire Alarm Smoke Sensor
ใช้สำหรับตรวจจับควันไฟ ใช้งานง่าย ใช้ติดตั้งตามผนัง ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร สำนักงาน โรงแรม โรงงานอุตสหกรรม บ้านพักอาศัย คอนโด หอพัก อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณสมบัติ เครื่องตรวจจับควันไฟ
การแจ้งเตือนของเครื่องตรวจจับควัน:รีเลย์ ปิด/เปิด พร้อมกับเสียงและแสงเตือน
*****รายละเอียด*****
ระดับเสียงเตือน: ≥85dB/m.
กำลังไฟ: 9-24V
การเตือน:
– มีเสียง Alamp แจ้งเตือน
– แสงแฟลชแจ้งเตือน
Feature:
Alarm Output: relay output N.O./N.C and Sound & flash alarm;
Alarm volume: ≥85dB/m.
Alarm volume: ≥85dB/m.
Voltage: 9-24V
Alarm Output: Sound & flash alarm & Relay Output
Wiring Diagram SDA005 : Smoke Detector Fire Alarm Smoke Sesor
0