น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลการ์ด100 ขวด 1 ลิตร

690 ฿

รายละเอียดสินค้า

สารสำคัญ > เดลต้าเมทริน 1% W/V EC (Deltamethrin)
วิธีใช้ > ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน (Fogging)
ใช้เดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร เติมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV
ผสมเดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร

กรณีในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

มีสินค้าอยู่ 20

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายน้ำยาพ่นยุง น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขวด 1 ลิตร สำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย(อย.) เลขทะเบียน 328/2554
อยู่ในกลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)
สารออกฤทธิ์ เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1% W/V EC
ส่งผลต่อแมลงเมื่อได้รับสาร จะมีผลต่อระบบประสาทของแมลง ทำให้ชักเกร็ง และตายในที่สุด
สามารถใช้กับ เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องพ่น ULV
บรรจุ ขวดละ 1 ลิตร
วิธีพ่นแบบหมอกควัน
วิธีผสม
ใช้เดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ml. ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าด 100 ml.
หรือเดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าด 100 ลิตร
อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 100 ml. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
หรือฉีดพ่นในอัตรา 100 ลิตร ต่อพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร
วิธีพ่นแบบ ULV
วิธีผสม
ใช้เดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ml. ผสมน้ำ 20 ml.
หรือเดลการ์ด 100 ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 10 ml. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร
วิธีเก็บรักษา ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อน
เก็บให้มิดชิดพ้นจากมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน                    1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง
2. หลังจากฉีดพ่นเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่
** หากมีการระคายเคืองหรืออาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากเดลการ์ด 100

 

เดลการ์ด 100

เดลการ์ด 100 (delguard 100) มีสารออกฤทธิ์คือ เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1% เป็นสารในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดยสารจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทของแมลง ไปจับกับตัวส่งกระแสประสาท ทำให้ระบบประสาทสั่งการกับอวัยวะต่าง ๆ ทำงานไม่ปกติ คือส่งผลให้แมลงชักกระตุก เกร็ง และตายในที่สุด เดลการ์ด 100 ใช้เพื่อป้องกันกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ โดยใช้วิธีการฉีดพ่นแบบหมอกควัน หรือฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) ได้

เดลการ์ด 100 (delguard 100) สามารถฉีดพ่นในอาคารบ้านเรือนได้ ตกค้างในพื้นที่ได้นาน ออกฤทธิ์กับแมลงได้ระยะเวลานาน แต่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำมาก จึงไม่เป็นอันตรายหากฉีดพ่นที่พื้นห้องหรือกำแพง หลังจากฉีดพ่นควรปล่อยให้บริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิทและไม่มีสารเคมีฟุ้งลอยอยู่ในอากาศของพื้นที่ก่อน แล้วจึงเข้าใช้พื้นที่นั้น การฉีดพ่นสารเคมีเดลการ์ด 100 (delguard 100)  ต้องทำโดยผู้ที่มีความชำนาญด้านการป้องกันกำจัดแมลงเท่านั้น

 

วิธีใช้ เดลการ์ด 100

พ่นแบบหมอกควัน ใช้เดลการ์ด 100 1 ขวด (บรรจุ 1 ลิตร) ผสมน้ำมันโซ่ล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน ฉีดพ่นต่อพื้นที่ได้ 100,000 ตารางเมตร

พ่นแบบ ULV ใช้เดลการ์ด 100 1 ขวด (บรรจุ 1 ลิตร) ผสมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 20 ลิตร ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น ULV ใช้ฉีดพ่นต่อพื้นที่ได้ 20,000 ตารางเมตร


น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลการ์ด100
น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลการ์ด100

เดลการ์ด 100 ขวดละ 1 ลิตร
น้ำยาพ่นยุงกลุ่มไพรีทรอยด์ ใช้ผสมน้ำมันโซล่า-น้ำมันก๊าด หรือน้ำ แล้วพ่นหมอกควัน หรือ พ่นแบบULV

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
deltamethrin……………………………………………………………………. 1% W / V    EC.


ประโยชน์  ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่

วิธีใช้  ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับการกำจัดยุง
โดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน ผสมเดลการ์ด100 อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่า หรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV
ผสมเดลการ์ด100  อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 100 ตารางเมตร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา  เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

*****คำเตือน*****
1. ห้าม!รับประทาน
2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เดลการ์ด100 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4.ห้าม! ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5.ขณะทำการฉีดพ่น เดลการ์ด100 ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น เดลการ์ด100 และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6.ภาชนะบรรจุ เดลการ์ด100 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย
ห้าม!นำไปบรรจุสิ่งอื่นใดและ ห้าม!นำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7.ห้าม!ทิ้ง เดลการ์ด100 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2.หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลการ์ด100
3. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน เดลการ์ด100  ห้าม! ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรก เดลการ์ด100
ห้าม!นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้บนฉลาก

คุณอาจจะชื่นชอบ…

0