น้ำยาพ่นยุงไซเพอร์การ์ด 25 อี ซี น้ำยากำจัดยุงและแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์

550 ฿

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาป มด

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้มี่ความชำนาญในการกำจัดแมลง
ใช้ฉีดพ่นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 5 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบินสำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 5 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
รายละเอียดสินค้า
สารสำคัญ : cypermethrin……. 25% W/V EC
วิธีใช้   ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

มีสินค้าอยู่ 60

รหัสสินค้า: ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี น้ำยากำจัดยุงและแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์
(ขวดละ 1 ลิตร)

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี น้ำยาสำหรับฉีดฆ่ายุง มด แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงบิน
ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี น้ำยาสำหรับฉีดฆ่ายุง มด แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงบิน


ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี น้ำยาสำหรับฉีดฆ่ายุง มด แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงบิน

รายละเอียดสินค้า
สารสำคัญ : cypermethrin……. 25% W/V EC
วิธีใช้   ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว
สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน
สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Common name : Cypermethrin
Formulation : 25%  W/V EC
Trade name CYPERGUARD 25 EC 
Packaging : 12 x 1 L ,20 L
Use profile : Cypermethrin is for use in the control of household insects such as cockroaches and house flies
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาป มด
วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้มี่ความชำนาญในการกำจัดแมลง
ใช้ฉีดพ่นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 5 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบินสำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 5 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
ห้าม! ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ
คำเตือน
1. ห้าม! รับประทานเด็ดขาด
2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3.หลังจากพ่น ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี. เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4.ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5.ขณะทำการฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี. ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี.และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6.ภาชนะบรรจุ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี.เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลายห้าม นำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้าม นำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7.ห้าม! ทิ้งไซเพอร์การ์ด 25 อีซี. หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2.หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี.
3.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคื่องทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4.หากกลืนกิน ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี. ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรก ของ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี.

ไซเพอร์การ์25-อีซี-rebrand.png

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
สอบถามข้อมูล