เครื่องพ่นควันไล่ยุงขนาดเล็ก ราคาส่ง

เครื่องพ่นควันไล่ยุงและแมลง
ขนาดเล็กพกหาได้สะดวก

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง Anti-Mosquitoes Smoke Spray Gun
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง Anti-Mosquitoes Smoke Spray Gun

เครื่องพ่นควันฆ่ายุง ขนาดเล็ก

พ่นหมอกควัน กำจัดแมลง กำจัดยุง และ พาหะนำโรค,
ใช้สำหรับ พ่นหมอกควัน เพื่อ กำจัด,แมลงบิน เช่น กำจัดยุง และ แมลงอื่นๆ เช่น แมลงสาป,แมงมุม แมลงวัน เป็นต้น โดยเฉพาะ การ กำจัดยุงลาย,ที่เป็นต้นตอของ โรคไข้เลือดออก รวมทั้งสามารถ,กำจัดแบคทีเรีย กำจัดไวรัส ที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆได้,เหมาะสมกับการใช้งานตามที่อยู่อาศัย บ้านเรือน สถานที่,สุขอนามัย ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท,สวนหย่อม และทุกที่ ที่ต้องการกำจัดแมลง,ขนาดเล็กหนักเบาเพียง 2 กิโลกรัม จึงสามารถ,เคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้แก๊ส LPG กระป๋อง เป็นเชื้อเพลิง,

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เครื่องพ่นยุงขนาดเล็ก เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายขนาดเล็ก

– เครื่องพ่นยุงขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
– เสียงเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เงียบไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง สามารถพ่นได้ทั้ง ควัน และ ละอองหมอก
เครื่องพ่นควันไล่ยุงราคาถูก กว่าเครื่องพ่นหมอกควันทั่วๆไปมาก และ ค่าการบำรุงรักษาต่ำชนิดเครื่องพ่น


จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง แบบมือถือ

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง แบบมือถือ ประดิษฐ์คิดค้นโดยคนไทย
ยี่ห้อ ANTI-MOSQUITOES มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องพ่นควันกำจัดยุงและแมลงบินจัดชุดพร้อมใช้งานสุดคุ้ม

 

เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
ยุงลายเป็นแมลงบินที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย การกำจัดยุงลาย ที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย คือการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ซึ่งเป็นการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายอย่างถาวร แต่ในความเป็นจริงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเป็นประจำ วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้นจะต้องลดการแพร่ กระจายของโรคให้ได้เร็วที่สุด คือ การควบคุมยุงตัวเต็มวัย โดยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตาย (สัมผัส) พ่นด้วยเครื่องพ่นสารเคมีให้สัมผัสตัวยุงลาย เทคนิคการพ่นสารเคมีให้สัมผัสแมลงบินที่ใช้ในปัจจุบัน
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้เทคนิคการพ่นแบบฝอยละเอียด ขนาดเม็ดน้ำยาที่พ่นควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5-27 m จึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงบิน เพราะขนาดเม็ดน้ำยานี้จะลอยฟุ้งคลุมพื้นที่ได้นาน และไปได้ไกลตามกระแสลมธรรมชาติ ส่วนเม็ดน้ำยาที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้จะไม่มีผลต่อแมลงบินใน พื้นที่ เพราะเม็ดน้ำยาจะลอยหายไปหรือตกลงดินเร็วเกินไปหากพ่นในที่โล่งหรือด้านใน อาคาร เม็ดน้ำยาที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 ?m จะตกลงดินภายในเวลาสั้น ๆ เมื่อหมดแรงส่งจากเครื่องพ่นนั้น ๆ จึงไม่มีผลต่อแมลงบินเลย
องค์การอนามัยโลกกำหนดวิธีการพ่นแบบฝอยละเอียดว่าควรมีขนาดเม็ดน้ำยาเล็กกว่า 50 m เรียก aerosol droplet และวิธีการพ่นแบบฝอยละอองควรมีขนาดเม็ดน้ำยา 50 – 100 m เรียก mist droplet ฉะนั้นในการควบคุมยุงลายด้วยสารเคมีจึงควรใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่อาจเรียก aerosol generator จึงจะได้ผลดีที่สุด เครื่องพ่นแบบ aerosol generator บางครั้งอาจเรียกว่า fogging machine หรือ fog generator หรือเครื่องพ่นฝอยละเอียด และหากสารเคมีที่ใช้พ่นเป็นแบบความเข้มข้นสูง ใช้ปริมาณน้อย แต่คลุมพื้นที่ได้มาก ก็อาจมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ULV Technique
เครื่อง aerosol หรือ fog generator อาจเรียกชื่อตามเทคนิคการพ่นที่ใช้กำลังงาน หรือชนิดของพลังงานพ่นสารเคมีออกเป็น 2 แบบ ที่นิยมผลิตในปัจจุบัน คือ

 

  1. Cold fog generator หรือเครื่องพ่นฝอยละเอียด เป็นเครื่องพ่นที่ใช้พลังงานกล แรงลม แรงเหวี่ยง สลัดน้ำยาให้แตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขนาดที่เล็กกว่า 50 m และชนิดสารเคมีที่ใช้พ่นมักเป็นแบบความเข้มข้นสูง
  2. Thermal fog generator หรือเครื่องพ่นหมอกควัน เป็นเครื่องพ่นที่ใช้ความร้อน ช่วยในการแตกตัวของน้ำยาออกเป็นละอองเม็ดเล็ก ๆ อุณหภูมิที่ใช้สูงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของสารตัวทำละลายที่มีจุดเดือด หรือจุดระเหิด (Boiling Point or Evaporating Point) ซึ่งมักนิยมใช้สารตัวทำละลายที่มีอุณหภูมิสูงไป 100 องศาเซลเซียส เพราะถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้จะมีผลในการทำลายคุณภาพของสารเคมี ซึ่งมักจะมีความเข้มข้นต่ำ
เครื่องพ่นอีกประเภทที่มักใช้ทั้งด้านการเกษตรและสาธารณสุข คือ Mist blower หรือ Mist generator หรือเครื่องพ่นฝอยละออง เป็นเครื่องพ่นสารเคมีอีกประเภทที่มักใช้ในงาน สาธารณสุขและเกษตร แต่ขนาดเม็ดน้ำยาที่ผลิตได้จะมีขนาด 20 – 100 m จำนวนเม็ดน้ำยาส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่า 50 m จึงไม่สามารถลอยฟุ้งอยู่ในบรรยากาศได้นานพอจะกำจัดแมลงบิน เครื่องพ่น Mist generator มักใช้ในการพ่นสารเคมีที่มีความเข้มข้นปานกลางให้เม็ดน้ำยาฟุ้งตกคลุมพื้น ผิวของบริเวณที่พ่นเพื่อกำจัดแมลงคลานมากกว่า และสารเคมีที่ใช้ก็ควรใช้สารเคมีแบบถูกตัวตายแต่ให้มีฤทธิ์ตกค้างนาน เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน เป็นต้น
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง anti-mosquitoes-smoke-spray-gun

หมายเหตุ

ปัจจุบันยังไม่แนะนำการพ่นสารเคมีสูตรน้ำ เพราะในตลาดยังไม่ค่อยจะมีสารเคมีสูตรน้ำใช้ หากใช้สารเคมีที่มิได้ผลิตมาเพื่อการพ่นสูตรผสมน้ำที่มีการป้องกันการระเหย ของน้ำ เม็ดน้ำยาที่มีขนาด 20 m จะระเหยหายไปภายในเวลา 2.3 วินาที เม็ดน้ำยาจึงไม่อาจคลุมพื้นที่ได้นานพอที่จะสัมผัสกับตัวยุง ในกรณีที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีอาจกำหนด เงื่อนไข ให้ผู้เสนอราคาแนบหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขาย สามารถให้บริการ อะหลั่ย การซ่อมบำรุง และคุณสมบัติของเครื่องพ่นนั้น ๆ อาจให้แสดงคู่มือคุณลักษณะของเครื่องพ่นฉบับตัวจริงว่าตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ ของผู้ซื้อที่กำหนด

 


วิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง
Anti Mosquitoes Smoke Spray Gun

ข้อแนะนำการใช้งาน
1. หมุนภาชนะบรรจุน้ำยาทวนเข็มนาฬิกาออกจากตัวเครื่อง
2. ผสมสารเคมีกำจัดยุงและแมลงกับน้ำมันดีเซลตามสัดส่วนที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
3. ใส่กระป๋องแก๊สเข้ากับตัวเครื่องพ่นหมอกควัน
4. เปิดวาล์วควบคุมปริมาณแก๊สทวนเข็มนาฬิกา
5. กดสวิตซ์จุดแก๊สที่ข้างตัวเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลง
6. ปรับวาล์วควบคุมปริมาณแก๊สให้เหมาะสมโดยปรับให้หัวพ่นไฟ(ขดลวดแสตนเลส)เป็นสีแดงเรือง
7. หันหัวฉีดไปยังทิศทางที่ต้องการพ่น จากนั้นยกคันโยกช้าๆ หมอกควันจะพ่นออกจากปลายหัวฉีด
8. ปิดแก๊สโดยการหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา
9. หมุนภาชนะบรรจุน้ำยาทวนเข็มนาฬิกาออกจากตัวเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุ และแมลง
10. หากสารเคมีกำจัดยุงที่ผสมกับน้ำมันดีเซลยังเหลืออยู่ ให้เทสารเคมีกำจัดยุงที่ผสมกับน้ำมันดีเซลถ่ายออกจากถังน้ำยา ไปใส่ในภาชนะอื่นที่มีฝาปิดมิดชิด(สามารถนำกลับมาใช้ฉีดพ่นได้อีก) ห้ามทิ้งสารเคมีกำจัดยุงที่ผสมกับน้ำมันดีเซลไว้ในถังน้ำยาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ลูกสูบติด
11. หาน้ำมันดีเซลสะอาดที่ไม่ได้ผสมน้ำยา (น้ำมันดีเซลสะอาดประมาณ 200ซีซี) ใส่ในภาชนะที่สะอาด แล้วจุ่มหัวลูกสูบ ที่ปลายก้านสูบในเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลง
12. ทำการเปิดวาล์วควบคุมปริมาณแก๊สทวนเข็มนาฬิกา
13. กดสวิตซ์จุดแก๊สที่ข้างตัวเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลง
14. ปรับวาล์วควบคุมปริมาณแก๊สให้เหมาะสมโดยปรับให้หัวพ่นไฟ(ขดลวดแสตนเลส)เป็นสีแดงเรือง
15. หันหัวฉีดไปยังทิศทางที่ต้องการพ่น จากนั้นยกคันโยกช้าๆ หมอกควันจะพ่นออกจากปลายหัวฉีด จนกว่าน้ำมันดีเซลสะอาดจะหมด
16. ควรใช้น้ำมันดีเซลสะอาด ล้างระบบภายในเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงทุกครั้งทันที หลังจากมีการหยุดใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง อย่ารอให้เครื่องเย็น เพราะสารเคมีกำจัดยุงที่ผสมกับน้ำมันดีเซลแล้ว จะทำให้ขดลวดแสตนเลสหัวพ่นหมอกควันอุดตันได้
17. ปิดแก๊สโดยการหมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกา
18. หลังการใช้งาน และทำความสะอาดระบบภายในเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ด้วยน้ำมันดีเซลสะอาดแล้ว ควรปล่อยให้ขดลวดแสตนเลสหัวพ่นเย็นลง ก่อนเก็บเข้ากล่อง


คำเตือน
 

1. ควรอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงอย่างละเอียดก่อนใช้
2. อ่านคู่มือการใช้น้ำยากำจัดยุง และแมลง และก๊าซบรรจุกระป๋องก่อนใช้
3. ขณะพ่นเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงควรสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ผ้าปิดจมูก ถุงมือ เป็นต้น
4. ผู้ใช้ควรยืนเหนือลมขณะใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง
5. ควรทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดหลังใช้งาน
6. ควรเก็บเครื่องเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พ่นจากมือเด็ก และจากเปลวไฟ
7. ควรเก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ( 104 องศาฟาเรนไฮ )
8. ก่อนใช้งาน ควรเช็คทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ให้ปราศจากน้ำมัน หรือสารไวไฟทุกชนิด
9. ขณะพ่นไม่ควรแกว่งตัวเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลงไปมา หรือเอียงมากเกินไป อาจทำให้น้ำมันหกออกมานอกตัวเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลง เป็นเหตุให้หกเลอะเทอะ และติดไฟได้
*****ระยะเวลาใช้งาน :  ต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาที (ควรพักเครื่อง 5 นาทีทุกๆ 30 นาที่ ทีทำการฉีดพ่นเพื่อป้องกันความร้อนสะสม)

***** สั่งซื้อได้ที่ *****

0