น้ำยาพ่นยุง น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลการ์ด100 ขวดละ 1 ลิตร

ขายน้ำยาพ่นยุง น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขวด 1 ลิตร สำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน

 


น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลการ์ด100


 

เดลการ์ด 100 ขวดละ 1 ลิตร
น้ำยาพ่นยุงกลุ่มไพรีทรอยด์ ใช้ผสมน้ำมันโซล่า-น้ำมันก๊าด หรือน้ำ แล้วพ่นหมอกควัน หรือ พ่นแบบULV

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
deltamethrin……………………………………………………………………. 1% W / V    EC.

ประโยชน์  ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่


วิธีใช้  ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน ผสมเดลการ์ด100 อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่า หรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร


สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV ผสมเดลการ์ด100  อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 100 ตารางเมตร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต


วิธีเก็บรักษา  เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ


*****คำเตือน*****
1. ห้าม!รับประทาน
2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่น เดลการ์ด100 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4.ห้าม! ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
5.ขณะทำการฉีดพ่น เดลการ์ด100 ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น เดลการ์ด100 และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
6.ภาชนะบรรจุ เดลการ์ด100 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย
ห้าม!นำไปบรรจุสิ่งอื่นใดและ ห้าม!นำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7.ห้าม!ทิ้ง เดลการ์ด100 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1.หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2.หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เดลการ์ด100
3. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน เดลการ์ด100  ห้าม! ทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรก เดลการ์ด100
ห้าม!นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้บนฉลาก

0